Unica Sensor

Vyrábaný v sériách podľa výkonu: 10 kW, 15kW, 20kW, 25kW, 30kW, 40kW, 50kW, 60 kW

 

 

Palivo pre automatické spaľovanie:

  

  • Čierne uhlie (Antracit)

  • Drevo

  • Čierne uhlie / Uhoľný prach

 

 

Podrobný popis

UNICA SENSOR je nízkoteplotný vykurovací kotol s oceľovým rámom. Konštrukcia s trojitou komorou výmenníka tepla umožňuje veľmi efektívne spaľovanie rôznych druhov palív. 

 

Kotol využíva smerové prerozdeľovanie vzduchu na primárny a sekundárny, ktorý má významný dopad na operačné náklady a vplyv na životné prostredie.

 

 

3-ročná

záruka

Certifikovaný

oceľ kotla

( 5 a 6 mm )

Vysoká

účinnosť - 84%

Veľká

spaľovacia

komora

Široký nakladací

otvor

Vzduchový rozdeľovač

v ohnisku

Moderný

multifunkčný

ovládač

Jednoduchý

prístup na čistenie

Vysoká

stabilita horenia

Prídavný

tepelný senzor spalín

 

 

Vybavenie:

  • Čistiaca sada, teplomer, bezpečnostná mreža na uhlíky, pohyblivá páka roštu, zásobník na popol (10-26 kW).
 

Záruka:

  • 3 roky.

 

Parametre:

UNICA SENSOR   10 KW 15 KW 20 KW 25 KW 30 KW 40 KW 50 KW 60 KW
Účinnosť

%

83,6
Objem vody L 40 61 78 90 105 120 135 155
Hmotnosť kotla kg 186 214 249 283 330 391 429 466
Objem nakladacieho priestoru dm3 43 61 66 88 120 154,5 179,5 204,5
Pracovná teplota zohrievanej vody °C 70 - 80
Minimálna teplota navracajúcej vody °C 55
Pracovný tlak bar max. 1,5
Napájanie V 230
Príkon W 70
Priemer nakladacieho poklopu cm x cm 22-31,5 22 x 39
Výška dymovodu m 8-10
Minimálny priemer dymovodu cm2 / Ø mm 324/180 400/200 625/250 900/300
Rozmery PDF

 

 

  Doplnkové vybavenie

 

Regulátor v kotloch UNICA SENSOR je na rozdiel od bežných regulátorov vybavený aj senzorom teploty spalín (prídavné zariadenie).

 

Vďaka tomuto senzoru je teplota plynov v dymovode neustále monitorovaná regulátorom. V prípade, že dôjde k značnému nárastu teploty, ventilátor sa spomalí alebo zastaví. Použitie senzora spalín šetrí až 15% paliva a teplota prívodnej vody je veľmi stabilná, čo zvyšuje životnosť výmenníka (kotla). Riadenie teploty dymových plynov opúšťajúcich kotol tiež prispieva k zníženiu emisií prachu a plynov, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie. Tepelnou energiou z plynových spalín nie je plytvané a nie je uvoľňovaná do atmosféry, ale skôr použitá na vykurovanie.