Kontajnerová kotelňa

Výkon: 120 kW

 

Kontajnerová kotelna je vyhradené riešenie pre budovy bez možnosti inštalácie systému výroby tepla v rámci kapacity zariadenia.

Veľmi často sa používa ako tepelná kontinuita pri pravidelných prestávkach v jej zásobovaní, ktoré vyplývajú z renovácie alebo modernizácie vykurovacej siete.

Spálené tuhým palivom vo forme neziarkovej biomasy.

 

Najčastejšie sa používa na výrobu tepla pre:

  • výrobných hál a priemyselných zariadení
  • hotely a rekreačné strediská
  • obchodné a servisné komplexy,
  • bytové a verejné budovy (školy).